Over ons: De jagende imker, Duco en de Bijen 

 

 

De Jagende Imker.

Jack Jacobs is een professioneel Imker en jager, een echt natuurmens in contact met zichzelf en zijn omgeving.

De honing en overige bijenproducten worden door Buckfast bijen geproduceerd aan de rand van het Oudeland van Strijen. Het Oudeland van Strijen is een van de oudste polders in de Hoeksche Waard en tevens een natura 2000 gebied.

In dezelfde polder jaagt (schadebestrijding) Jack voornamelijk ganzen samen met zijn maatje Duco, een Duitse Staande Langhaar van inmiddels 5 jaar. Dit doen ze om de schade veroorzaakt aan landbouw en veeteelt gronden zoveel beperken. Jack en Duco jagen weidelijk. Weidelijk jagen gaat uit van een duurzame benutting van natuurlijke overschotten met respect voor het wild. Het dier wordt optimaal benut en niets gaat onnodig verloren. Alle onderdelen van de gans wordt gebruikt. De borsten en poten voor vleesproducten, de vleugels voor natuurlijke imkerveger, de voeten voor honden snack en de organen en overige resten als hondenvoer.

Als imker stelt Jack het welzijn van de bijen voorop, met respect voor de natuurlijke levenscyclus van de bijen. De productie komt op de tweede plaats. De bijen als organisme fascineren Jack enorm en zijn een inspiratie voor de derde tak het bedrijf, TotalisVitales.

Jack is jarenlang werkzaam geweest bij defensie, bij de lagere overheid en in de zorg als manager, accountmanager, projectmanager, methodiekontwikkelaar en als adviseur van besturen van zorginstellingen. De opgedane kennis uit deze carrière zet hij nu in, in de vorm van workshops en assessment voor hoger opgeleid personeel. 

 

Duco van de Maasbanen is een Duitse Staande Langhaar. Een echte praktijkhond. Hij gaat graag mee op jacht en haalt dan de ganzen uit de sloot. Of hij zoekt ze ergens op het land.

Thuis is Duco ook een gezelschapshond. Hij vindt het buiten heerlijk, maar ligt ook graag binnen in zijn mandje.

 


De bijenproducten worden vervaardigd door de Buckfast bijen waarmee TotalisNaturales werkt. Buckfast bijen zijn een hardwerkend bijensoort en zwermtraag. We behandelen onze bijen op een insect vriendelijke goede manier. Bijen worden met uitsterven bedreigd, maar zijn onmisbaar in de keten van het leven. Het Oudeland van Strijen, de omgeving waarin ze vertoeven biedt veel verschillende soorten stuifmeel en nectar gedurende het gehele honingseizoen. Bij het oogsten van de honing wordt een eerlijk deel honing overgehouden voor de bijen zelf waardoor er zo min mogelijk bijgevoerd hoeft te worden met het inwinteren van de bijen.  Onze koninginnen zijn niet geknipt. Dit wordt vaak gedaan om zwermen te voorkomen. In het voorjaar maakt de imker kunstzwermen, dit is ook een manier om zwermen van de bijen te voorkomen.  Met deze kunstzwermen worden nieuwe bijenkasten gevuld waardoor de honingproductie van TotalisNaturales gestaag toeneemt.